Zadanie na dziś:

Przez trzy wieczory zrób przegląd dnia. Dziękuj.

Zdrapka Wielkopostna 2019

"Świat potrzebuje konkretnych znaków solidarności, zwłaszcza wobec pokusy obojętności, i domaga się ludzi zdolnych do przeciwstawienia się swoim życiem indywidualizmowi, myśleniu tylko o sobie i braku zainteresowania braćmi w potrzebie. Zawsze bądźcie zadowoleni i pełni radości z powodu waszej posługi, ale nigdy nie czyńcie z niej motywu do zarozumiałości prowadzącej, by czuć się lepszymi od innych."
Papież Franciszek do wolontariuszy 03.09.2016.

     Wolontariat jest największą siłą Caritas w Polsce. We wszystkich diecezjach działa obecnie ponad 100 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w Szkolnych i Akademickich Kołach Caritas, Parafialnych Zespołach Caritas oraz Centrach Wolontariatu.
Na 11 tys. parafii, w 5 tys. są Parafialne Oddziały Caritas, zrzeszające ok. 70 tys. członków.
     Do zadań Caritas na szczeblu parafialnym należy:
mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej, rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy, świadczenie pomocy potrzebującym, współpraca z Diecezjalną Centralą Caritas.

     Realizując te założenia, Caritas naszej parafii udziela pomocy osobom indywidualnym, zgłaszającym się lub zgłoszonym. Przed udzieleniem pomocy następuje ocena sytuacji w jakiej znalazł się proszący o pomoc. Pomoc indywidualna poszczególnym osobom przejawia się poprzez opłacanie posiłków dzieciom z rodzin najuboższych podczas pobytu w szkole, cykliczne zaopatrzenie w żywność i ziemniaki, opłacanie recept oraz rachunków za energie elektryczną i gaz, zakup węgla. Organizowane są zbiórki żywności w sklepach i kościele przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi. "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" , "Chlebek Miłosierdzia", "Wielkanocne Paschaliki", "Baranki Wielkanocne", to akcje mające na celu pozyskanie środków na pomoc charytatywną w parafii, zwiazaną z potrzebami dzieci, chorych i ubogich.
   Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi, rodziny i osoby objęte pomocą Caritasu, otrzymują żywnościowe świąteczne paczki.
Działalność parafialna umożliwia także lepszy kontakt; stała troska nad osobami potrzebujacymi i chorymi, okazywanie pomocy chociażby przez odwiedzanie, dzielenie się problemami, towarzyszenie w trudnych sytuacjach. W Światowy Dzień Chorego odwiedzanie i obdarowywanie upominkami chorych i najstarszych parafian, do których przychodzą kapłani z Komunią Świętą w pierwsze piątki m-ca. W czerwcu i wrześniu sprawowana jest Msza św. dla chorych i starszych oraz ich opiekunów, z sakramentem namaszczenia chorych . Po Mszy św. wszyscy spotykają się w sali widowiskowej na poczęstunku i wspólnych rozmowach.

      Pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrego serca, którzy pomogli nam i wciąż pomagają w naszych akcjach na rzecz podopiecznych z naszej parafii, szczególnie:

Firmie AGRO-HURT BRACI WIDEŁ
Zarządowi Firmy HUZAR
Zarządowi Firmy PROSPONA
Prezesom BANKU SPÓŁDZIELCZEGO przy ul. Batorego
PARAFIANOM, którzy włączyli się do akcji zbiórki żywności.
Właścicielom sklepów, za umożliwienie nam zbiórki, przyjazną postawę i pomoc:
Kierownictwu Marketu BIEDRONKA przy ul. Zielonej
Zarządowi PSS SPOŁEM i kierownictwu sklepów nr 31 przy ul. Św.Jadwigi, nr 40 przy ul. Kolejowej, LACH przy ul. Grodzkiej
Kierownictwu EKO SUPERMARKET przy ul. Barbackiego
Kierownictwu DELIKATESÓW CENTRUM przy ul. Zygmuntowskiej
Kierownictwu ABC-HANDEL DETALICZNY przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
Kierownictwu MG POLSKA przy ul. Browarnej
Kierownictwu DELIKATESÓW ŻABKA przy ul. Limanowskiego
Dziękujemy Dyrekcjom Szkół, nauczycielom i młodzieży, która chętnie okazuje dobrą wolę i zaangażowanie: młodzieży z ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 im. SYBIRAKÓW za wykonanie stroików
Młodzieży z ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH, ZESPOŁOWI SZKÓŁ EKONOMICZNYCH, GIMNAZJUM nr 9, SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 8 za dyżury w sklepach.
ZESPOŁOWI SZKÓŁ SPLOT i SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 za przygotowanie własnych paczek żywnościowych i rozniesienie do najuboższych rodzin naszej parafii.

"Bóg zapłać" naszemu opiekunowi Ojcu Proboszczowi za zaangażowanie, opiekę duchową i wsparcie finansowe.
Panu Marianowi Rumin za wszelką pomoc we wszystkich akcjach Caritasu.
Panu Zbigniewowi za systematyczną pomoc finansową dla dwóch rodzin.


      To najogólniej przedstawione formy wspierania ubogich rodzin przez Caritas i Dobroczyńców w naszej parafii. Istnieją także anonimowe osoby, które ofiarują drobne datki na rzecz Caritasu, przez co stali się również niezbędnym zapleczem niosącym pomoc najbardziej potrzebującym. To jest wspólny rezultat wrażliwości oraz zaangażowania wielu osób działających charytatywnie. Chciejmy dostrzegać bliźnich w potrzebie wierząc, że to co możemy im ofiarować przyczynia sie do umacniania w nich wiary i nadziei, a w nas miłości i radości.

Ofiary na pomoc ubogim można składać przez cały rok do skarbony w kościele przy figurze św. Antoniego lub w siedzibie Caritasu, czynnym w czwartki w godz. 16.00- 17.30.

Życzymy radości i pokoju oraz sił do przezwyciężania wszelkich życiowych przeciwności. Niech nieustanna radość z Narodzenia Zbawiciela towarzyszy nam wszystkim w NOWYM 2017 ROKU!

BÓG ZAPŁAĆ!      
Zespół Caritas wraz z Ojcem Proboszczem      

Bethania

Strona o o. Józefia Andraszu

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Poradnia Rodzinna

Bethania

12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
e-mail:

Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Maksymy św. Ignacego


Na dzień: 20 Marca

Cytat: „Tyle każda rzecz warta, ile ją Bóg ceni.”
Komentarz: Mocno się często myli, kto o rzeczach powierzchownie sądzi, z ich kształtu lub koloru. Wprawny znawca łatwo rozróżnia dyament od szkła. Ten jest najdalej od błędu, kto wszystko według Boga ocenia. Gdybyś wszystko, co się świeci, brał za złoto, ach! jakżebyś się mylił. Tylko to jest dobrem, co prowadzi do najwyższego dobra. Bóg jest naszym celem, ku któremu dążymy, w którym wieczny odpoczynek znajdziemy; drogę, która doń prowadzi, za dobrą uważaj, wybieraj ją, miłuj; drogi zaś, która odeń odwodzi, chociażby była różami usłana, jak najtroskliwiej unikaj. Złoty klucz nie na wiele się przyda, jeśli zamku, o który nam idzie, nie otwiera; lepszy jest żelazny, zamek, który chcemy, łatwo otwierający. To znaczy, że o cenie rzeczy stanowi nie kształt, nie kolor, ale jej stosowność, jej odpowiedniość do zamierzonego celu. O jakże błądzimy! wszystko Bóg poddał naszej woli, nad wszystkiem nas przełożył; ale na to, aby wszystko nas prowadziło ku niemu, aby było środkiem doń prowadzącym. Biada tym, którzy tego środka używają przeciw Bogu. O tyle rzecz każda jest gorszą, o ile pewniej odwodzi od Boga.


Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.