Jest już w sklepiku
najnowszy numer
BETHANII

INFORAMCJE DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ

DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W PARAFI PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W NOWYM SĄCZU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Uczniowie klas 6 szkół podstawowych w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania proszeni są o uczestnictwo w Mszach św. i przyjęcie Komunii św. w pierwsze piątki miesiąca w dowolnym kościele. Katecheci rozdadzą uczniom podczas lekcji religii indeksy z miejscem na podpis rodzica, który potwierdzi obecność dziecka na piątkowej Mszy św. Indeksy zostaną zebrane przez katechetów na końcu roku szkolnego oraz dostarczone do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie do bierzmowania. Prosimy aby ZAPISAĆ SIĘ do bierzmowania wypełniając formularz znajdujący się na stronie parafii www.kolejowa.pl lub pod poniższym linkiem DO DNIA 27 WRZEŚNIA

Link dla klas 6


Uczniowie klas 7 szkół podstawowych w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania proszeni są o uczestnictwo w Mszach św. w pierwsze piątki miesiąca (poza wyjątkami zaznaczonymi poniżej) o godzinie 18.00 w sali św. Ignacego w naszym kościele. W pierwszy piątek miesiąca w październiku rozdane zostaną uczniom indeksy, które będą podpisywane po każdej Mszy św. Można mieć dwie nieobecności. Każdą kolejną należy usprawiedliwić z rodzicem. Spotkania odbędą się w następujących terminach: 4 października, 8 listopada, 6 grudnia, w styczniu spotkania nie ma, 14 lutego, 6 marca, 3 kwietnia i 8 maja. Prosimy aby ZAPISAĆ SIĘ do bierzmowania wypełniając formularz znajdujący się na stronie parafii www.kolejowa.pl lub pod poniższym linkiem DO DNIA 27 WRZEŚNIA

Link dla klas 7


Uczniowie klas 8 szkół podstawowych. Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywać się będą w małych grupach pod opieką animatorów ze wspólnoty młodzieżowej MAGIS. Spotkania odbędą się w pierwsze środy miesiąca (z wyjątkiem lutego) o godzinie 18.30 w następujące dni: 2 października, 6 listopada, 4 grudnia, w styczniu spotkania nie ma, 12 luty, 4 marca, 1 kwietnia.


Dla uczniów z klas 8 szkół podstawowych spotkania odbywać się będą w małych grupach. Każda grupa będzie pod opieką animatora, który na każdym spotkaniu będzie sprawdzał obecność. Animator w porozumieniu z ojcem moderatorem ma prawo nie dopuścić do przyjęcia sakramentu bierzmowania osoby, którą ma pod opieką, w przypadku gdy ktoś zaniedbuje obowiązek obecności na spotkaniach, nie przestrzega zasad współpracy lub też nie okazuje szacunku animatorowi. W ciągu roku można mieć jedną nieobecność. Każdą kolejną należy usprawiedliwić ze swoim rodzicem na kolejnym spotkaniu. Uczęszczanie na spotkania uważa się za akceptację przedstawionych zasad.

Osoby, które zdecydują się dołączyć do wspólnoty młodzieżowej „Magis” zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania. Do wspólnoty można dołączyć przychodząc na Mszę św. w każdy piątek o godzinie 19.30. Zapraszamy młodzież z klas 8 szkoły podstawowej lub starszą.

Przypominamy o obowiązku doniesienia aktu chrztu w wypadku gdy udzielono tego sakramentu poza parafią NSPJ. Jeżeli nie został jeszcze dostarczony, należy bezzwłocznie donieść go na spotkanie w listopadzie pod groźbą niedopuszczenia do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kontakt i informacje

o. Zbigniew Szulczyk SJ

mail:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
NIP 734-111-00-87
e-mail:
Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.