INFORAMCJE ORGANIZACYJNE ODNOŚNIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 


Bierzmowanie odbędzie się w poniedziałek 31 maja 2021 roku w dwóch grupach. W pierwszej znajdują się kandydaci, których nazwiska zaczynają się na literę od A do N. W drugiej grupie znajdują się uczniowie, których nazwiska zaczynają się na literę od O do Ż. Terminy spotkań próbnych oraz bierzmowania są następujące:


· Piątek 28 maja godz. 16.30 – grupa I, spotkanie przygotowawcze bez świadków w kościele kolejowym

· Piątek 28 maja godz. 18.40 – grupa II, spotkanie przygotowawcze bez świadków w kościele kolejowym

· Sobota 29 maja godz. 14.00 – grupa I, spotkanie przygotowawcze ze świadkami w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej (obecność świadków obowiązkowa)

· Sobota 29 maja godz. 15.00 – grupa II, spotkanie przygotowawcze ze świadkami w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej (obecność świadków obowiązkowa)

· Poniedziałek 31 maja godz. 16.00 – grupa I, bierzmowanie w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej (obecność świadków obowiązkowa)

· Poniedziałek 31 maja, godz. 18.00 – grupa II, bierzmowanie w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej (obecność świadków obowiązkowa)
Do dnia 5 maja należy dostarczyć:

· Imię i nazwisko świadka bierzmowania z zaświadczeniem z jego parafii zamieszkania, że może pełnić tę funkcję. Powinien być on przykładem chrześcijańskiego życia, aby mógł towarzyszyć podopiecznemu na jego drodze wiary, mieć ukończone 16 lat i być bierzmowany. W przypadku świadka, który mieszka na terenie parafii „kolejowej” zaświadczenie nie jest konieczne. Należy jedynie napisać na kartce jego imię i nazwisko. Świadek do bierzmowania nie może mieć przeszkód w otrzymaniu rozgrzeszenia (np. nie może być w związku niesakramentalnym);

· Wybrane imię do bierzmowania. Ze strony kurii biskupiej jest zalecenie, aby zostać przy imieniu chrzcielnym. Jeżeli jednak ktoś chciałby wybrać nowe imię, może to uczynić. Musi być to jednak imię świętego lub świętej, z którego biografią osoba pragnąca przyjąć sakrament bierzmowania się zapoznała i pragnie go/ją swoim życiem naśladować. Należy przynieść krótki życiorys danego świętego z uzasadnieniem jaki aspekt jego życia kandydat do bierzmowania szczególnie chce w swoim dorosłym, chrześcijańskim życiu naśladować (starczy kilkanaście zdań). W przypadku braku takiego uzasadnienia, podczas udzielania sakramentu zastosowane zostanie imię chrzcielne;

· Akt chrztu jeżeli nie został jeszcze dostarczony. Jeżeli osoba była ochrzczona w kościele kolejowym przyniesienie aktu chrztu nie jest konieczne. Listę osób z niedoniesionym aktem chrztu posiadają animatorzy grup;

· W przypadku zamieszkania poza parafią kolejową należy koniecznie dostarczyć zgodę proboszcza swojego miejsca zamieszkania na przygotowanie do bierzmowania oraz udzielenie bierzmowania poza swoją parafią;

· 50 zł z przeznaczeniem na krzyż, pamiątkową książkę, kwiaty dla biskupa oraz wystój kościoła.Koperty podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „bierzmowanie” oraz imieniem i nazwiskiem ojca jezuity odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania można składać w kancelarii lub do skrzynki znajdującej się przy kancelarii do dnia 5 maja. Przykład podpisanej koperty: „Jan Kowalski, bierzmowanie, o. Zbigniew Szulczyk”.

Osoby, które były więcej niż dwa razy nieobecne na spotkaniach formacyjnych są zagrożone niedopuszczeniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Mogą jednak uczestniczyć w spotkaniach „wyrównawczych” lub dołączyć do wspólnoty MAGIS, w której uczestnictwo zastępuje przygotowanie do bierzmowania. Proszę kandydatów o kontaktowanie się za pomocą Messengera z Danielem Kubielą i Kingą Kapturkiewicz.


Niedopełnienie formalności w wyznaczonym czasie grozi niedopuszczeniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
INFORMACJE DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Domyślnie miejscem bierzmowania i przygotowania do przyjęcia tego sakramentu jest parafia zamieszkania kandydata, nie parafia szkoły, do której bierzmowany uczęszcza. Jeżeli kandydat chciałby przystąpić do bierzmowania w innej parafii niż jego parafia zamieszkania wymagana jest pisemna zgoda swojego Proboszcza. Konieczne jest również dostarczenie aktu chrztu w przypadku bycia ochrzczonym w parafii innej niż kolejowa.

Uczniowie klas 6 szkół podstawowych w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania proszeni są o uczestnictwo w Mszach św. i przyjęcie Komunii św. w pierwsze piątki miesiąca w dowolnym kościele. Prosimy aby zapisać się do bierzmowania wypełniając formularz znajdujący się poniżej:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQf8gtEt70qone_STV52GQRFgBlpgeXxkAb9ohHxQGWh__Q/viewform

Uczniowie klas 7 szkół podstawowych w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania proszeni są o uczestnictwo w Mszach św. w czwarte poniedziałki miesiąca (poza wyjątkami zaznaczonymi poniżej) o godzinie 19.00 w naszym kościele. Na dzień dzisiejszy spotkania są zawieszone do odwołania. Prosimy aby zapisać się do bierzmowania wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi5WEQ-YDzZrTuw1bqAIjrZ7V4JeuuPM-XdxWmycvvwmcsZQ/viewform

Uczniowie klas 8 szkół podstawowych. Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywać się będą w małych grupach pod opieką animatorów ze wspólnoty młodzieżowej MAGIS. Spotkania odbywają online się w pierwsze środy miesiąca 0 godzinie 18.00 (lub w innym czasie ustalonym z animatorem) w następujące dni: 7 października, 4 listopada, 2 grudnia, w styczniu spotkania nie ma, 3 luty, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja.

Dla uczniów z klas 8 szkół podstawowych spotkania odbywać się będą w małych grupach. Każda grupa będzie pod opieką animatora, który na każdym spotkaniu będzie sprawdzał obecność. Animator w porozumieniu z ojcem moderatorem ma prawo nie dopuścić do przyjęcia sakramentu bierzmowania osoby, którą ma pod opieką, w przypadku gdy ktoś zaniedbuje obowiązek obecności na spotkaniach, nie przestrzega zasad współpracy lub też nie okazuje szacunku animatorowi. W ciągu roku można mieć dwie nieobecności. W przypadku większej ilości nieobecności można zostać bierzmowanym przez dołączenie do wspólnoty młodzieżowej MAGIS lub uczęszczając przez miesiąc na spotkaniach dodatkowych w miesiącu kwietniu i maju. Dla panów spotkania organizuje Daniel Kubiela dla pań Kinga Kapturkiewicz (można się z nimi kontaktować za pomocą Messengera lub poprosić o kontakt swojego animatora). Uczęszczanie na spotkania uważa się za akceptację przedstawionych zasad.

Osoby, które zdecydują się dołączyć do wspólnoty młodzieżowej „Magis” zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania. Do wspólnoty można dołączyć przychodząc na Mszę św. w każdy piątek o godzinie 19.30. Zapraszamy młodzież z klas 8 szkoły podstawowej lub starszą.

Przypominamy o obowiązku doniesienia aktu chrztu w wypadku gdy udzielono tego sakramentu poza parafią NSPJ. Jeżeli nie został jeszcze dostarczony, należy bezzwłocznie donieść go na spotkanie w listopadzie pod groźbą niedopuszczenia do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie odbędzie się 31 maja 2021 roku.Kontakt i informacje

o. Zbigniew Szulczyk SJ

mail:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
e-mail:
NIP 734-111-00-87
Numer konta bankowego Parafii
78 88110006 0000 0000 4952 0001

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.