Jaki cel stawiają sobie te komórki?

   Pierwszym jest wzrost bliskości z Jezusem Chrystusem jako Panem. Jego realizacja dokonuje się przez drogę ku coraz głębszemu nawróceniu, ku nowej relacji z Bogiem, ku większemu otwarciu na prowadzenie Ducha Świętego. Nie oznacza to, że grupy są zamknięte, że uczestnictwo w nich jest zarezerwowane jedynie dla wąskiego grona wybranych. Przeciwnie, może do nich dołączyć każdy, kto szuka Boga i chciałby być bliżej Niego.
Drugi, nieodłączny od niego, to wzrost miłości wzajemnej. Efektem otwarcia na Boga i Jego miłość powinna być miłość do innych ludzi, najpierw do braci w wierze. Pismo św. podkreśla, że właśnie przez tą miłość chrześcijanie będą rozpoznawani w świecie, to ona weryfikuje nasze wyznanie wiary.

   Z doświadczenia miłości Boga i z poczucia akceptacji we wspólnocie płynie pragnienie dzielenia się Jezusem z innymi. W komórkach uczymy się jak to robić i stajemy się coraz bardziej spontanicznymi i prawdziwymi świadkami naszej wiary. Angażując się w misję Chrystusa odkrywamy, jak prowadzi to do pogłębienia naszej wiary i większej odpowiedzialności za Kościół.
Następnym celem jest rozwój służby w mistycznym ciele Kościoła. Odkrycie Boga, osobowe spotkanie z Nim powinno prowadzić do podejmowania odpowiedzialności za wspólnotę parafialną przez stałe służby, diakonie. Im bardziej będziemy wykorzystywać dla dobra innych dary i charyzmaty, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego, tym nasze uczestnictwo w Kościele będzie radośniejsze, obfitsze, i tym chętniej Duch Święty będzie udzielał nam coraz to nowych darów.
    Dalszym celem spotkań jest wzajemne wspieranie się, dawanie innym i otrzymywanie od nich pomocy. Pomaganie sobie wzajemnie w noszeniu ciężarów, codziennych trosk, prowadzi do wzrostu zaufania i cementuje wspólnotowe relacje.

    Aby komórki rozwijały się potrzebni są nowi liderzy. Komórka jest grupą otwartą i wzrasta przez przyjmowanie ciągle nowych osób. Po pewnym czasie, aby pozostać małą grupą i mieć możliwość dalszego przyjmowania nowych, musi podzielić się. Jest tu więc miejsce dla tych wszystkich, którzy w ten właśnie sposób chcieliby służyć innym - prowadząc ich wspólną drogą do Pana. Ta perspektywa ciągłego rozwoju i wzrostu oznacza, że jest miejsce dla każdego, kto chce dynamicznie służyć Bogu i może być dodatkowym źródłem ciągle odnawiającego się entuzjazmu w służbie Jezusowi.
Potrzeba też pogłębiać własną tożsamość katolicką. Taki jest między innymi cel katechez przygotowywanych co tydzień lub dwa dla komórek przez kapłana. Jest to forma katechezy dorosłych przeżywanej we wspólnocie.

Jak ten cel jest realizowany?

    Tak w skrócie można by zaprezentować to, co jest celem komórek. Spróbujmy teraz przyglądnąć się temu, jak cel ten jest realizowany poprzez kolejne elementy trwającego ok. półtorej godziny spotkania komórki. Jest ich w sumie siedem i każdy (poza ogłoszeniami) trwa ok. piętnastu minut.
Zaczynamy od modlitwy uwielbienia. Od samego początku ustawia ona właściwie relacje między stworzeniem i Stwórcą. Otwiera na doświadczenie miłości Bożej, daje radość, rodzi zaufanie. Często związana jest ze śpiewem, który rodzi się spontanicznie, gdy chcemy uwielbiać Boga. Prowadzi do innego, nowego spojrzenia na swoje życie i pojawiające się w nim problemy. Uczy rozpoznawania obecności Boga w naszym życiu.
Druga część spotkania to dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem minionego tygodnia. Pomocą, ukierunkowaniem tego dzielenia są dwa pytania: "W czym rozpoznałeś miłość Boga do ciebie, Jego pomoc, Jego obecność w twoim życiu w tym czasie?", i drugie pytanie: "Co uczyniłeś, aby okazać Jemu twoją miłość i aby ewangelizować po to, by Jego królestwo dotarło do serc wielu?". Tutaj dzielimy się naszym słuchaniem słowa Bożego, tym, jak ono prowadziło nas przez ten tydzień, jak próbowaliśmy na nie odpowiadać, i jakie to przyniosło efekty w naszym życiu. W ten sposób uczymy się patrzyć na nasze życie z wiarą, uczymy się dostrzegać w nim Boże prowadzenie i poddawać mu się w dokonywaniu naszych życiowych wyborów i decyzji. Teraz przychodzi czas na katechezę. Nagrana wcześniej przez księdza na CD, słuchana jest teraz przez wszystkich uczestników komórki. Jej celem jest pogłębienie własnej wiary, uświadomienie sobie, na czym polega bycie uczniem Chrystusa, słuchanie słowa Bożego i odnoszenie go do konkretów codziennego życia.

    Następny element spotkania to pogłębienie. Po wysłuchaniu katechezy uczestnicy komórki, wykorzystując przygotowane wcześniej pytania i sugestie starają się jak najlepiej zrozumieć treść katechezy i dzielić się z innymi tym, co zrodziło się w ich sercach, kiedy słuchali nauczania i refleksji innych. Nie chodzi tu o dyskusje, polemiki czy spory. Raczej o wzajemne budowanie się, o wzrastanie w zdolności do rozumienia słowa Bożego i do stosowania go w swoim życiu. Ponieważ komórka jest małą częścią dużej wspólnoty parafialnej, musi być więc informowana o życiu parafii. Dlatego po pogłębieniu przychodzi czas na ogłoszenia. Krótko, powiedzmy w 5 minut, lider zaznajamia uczestników komórki o tym, co aktualnie dzieje się w parafii, o najważniejszych spotkaniach, o potrzebach pomocy. Przez nie uczestnicy spotkania mogą lepiej uświadomić sobie, że stanowią cząstkę większego organizmu, że podtrzymują siebie nawzajem.

   Na koniec spotkania przewiduje się jeszcze powrót do wspólnej modlitwy. Będą miały miejsce dwa jej rodzaje: modlitwa wstawiennicza i modlitwa o uzdrowienie. Podczas modlitwy wstawienniczej każdy przedstawia Panu intencje, które nosi w swoim sercu, wspomina osoby i sytuacje, które oczekują Jego interwencji, Jego miłosierdzia. Tutaj modlimy się za braci i siostry ze swojego środowiska, także za tych, do których czujemy się posłani z Dobrą Nowiną. W ten sposób wszyscy włączają się w budowanie Królestwa Bożego.

    Modlitwa o uzdrowienie natomiast dotyczy bezpośrednio uczestników komórki. Tutaj każdy może prosić innych o modlitwę w jego własnych potrzebach, także dotyczących uzdrowienia fizycznego i duchowego. Tutaj prosimy o umocnienie Ducha Świętego do sprostania trudnościom i problemom nadchodzącego tygodnia. Te dwa rodzaje modlitwy stymulują wzrost wiary w moc Boga, który kocha ludzi i pragnie interweniować w życiu przez konkretne znaki. Pragnie umacniać nas także, abyśmy byli lepszymi Jego narzędziami w dziele ewangelizacji.

Bethania

Bethania

Strona o o. Józefia Andraszu

Odwiedza nas 225 gości oraz 0 użytkowników.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
NIP 734-111-00-87
e-mail:
Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Festyn 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Nowi ministranci 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I Komunia 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Maksymy św. Ignacego


Na dzień: 17 Października

Cytat: „Wymówki ciała zawsze należy mieć w podejrzeniu, gdyż ciało zwykle od trudów stroni, zastawiając się sił osłabieniem.”
Komentarz: Złym doradzcą jest zmysłowość, bardzo na swoją stronę ciągnie, jeśli jedna przyczyna nie wystarcza, tysiące ma w pogotowiu; któremi o pobłażanie dla siebie kołace; trudności, niewygód unika, jeśli nie może wszystkich, to przynajmniej znaczniejszych. Wzgląd na zdrowie jest ze wszech miar słuszny, zasługuje, żeby był uszanowany; ale jakże często pod tem zdrowiem miękkość, lenistwo, dogadzanie namiętnościom, i inne przeróżne występki kryją się, jakby pod jaką zasłoną. Nie wie ciało, co jest z jego dobrem. Obecność odczuwa, na przyszłość nie zważa; jaką szkodę z dogadzania sobie odniesie, nie widzi: bo o wszystkiem według pożądliwości, nie według rozsądku nawykło sądzić. Inaczej z czasem osądzi. W miarę cierpień otrzyma chwałę, kara niewielkim się trudem nabywa, ale zaszczytna korona wielkim. Niech teraz źle będzie, ażeby w wieczności było dobrze. Łatwo się złe znosi, jeśli obfita za to czeka nagroda.


Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.