Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
Koło w Nowym Sączu
-----------------------------------------------------------------------------

Wszystko zaczęło się w lipcu 1980 kiedy kolejarze zaprotestowali strajkiem przeciwko zniewoleniu komunistycznemu. Zaczęły wówczas powstawać pierwsze duszpasterstwa ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński z Lublinakolejarzy. Krajowym duszpasterzem kolejarzy jest ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński z Lublina. Tam również ma swoją siedzibę Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Krajowym Animatorem Stowarzyszenia jest pallotyn Ojciec Ryszard Marciniak z Warszawy. Zna on dobrze środowisko kolejarzy, gdyż po ukończeniu Politechniki Warszawskiej przez około 3 lat był zastępca naczelnika stacji Warszawa Wschodnia. Obecnie jest duszpasterzem kolejarzy w archidiecezji warszawskiej i promotorem naszego Stowarzyszenia.

Od listopada 1983 r organizowane są coroczne krajowe pielgrzymki kolejarzy do Sanktuarium Matki Bożej na Jasną Górę. Wspomnę że w 1991 r dwudziestoma pięcioma pociągami specjalnymi przyjechało do Częstochowy 20 tys. kolejarzy wraz z 60 duszpasterzami i 2 biskupami. Ogromne znaczenie stanowią skierowane do nas słowa Jana Pawła II. Jedno zdanie które Ojciec Święty wypowiedział 9 czerwca 1987 r w Lublinie szczególnie przypadło nam do serca. "Kolejarze nie dajcie się dzielić, bądźcie zjednoczeni". Te słowa były dla nas impulsem dla zorganizowania spotkań duszpasterstwa kolejarzy w Konstancinie Jeziornej koło Warszawy w Ośrodku Misyjnym Ojców Pallotynów i XII Europejskiego Kongresu Katolickich Kolejarzy i Pocztowców, który odbył się w dniach 19-23 czerwca 1995 r w Krakowie. Rok 1995 to czas kiedy zaczynają powstawać pierwsze Kola KSKP w Polsce.

Kolejnym znaczącym dla nas wydarzeniem było I i II Forum KSKP , które odbyły się w 1996r. Podczas II Forum ukonstytuował się Zarząd Główny KSKP z siedzibą w Lublinie. Prezesem tego Zarządu został mgr inż. Józef Dąbrowski, który tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Stowarzyszenie jako jednostkę organizacyjną Kościoła o zasięgu ogólnopolskim, erygowała Konferencja Episkopatu Polski.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Jego patronami są: Św. Katarzyna Aleksandryjska i Św. Rafał Kalinowski. Celem Stowarzyszenia jest osiąganie doskonałości życia chrześcijańskiego ludzi świeckich związanych zawodowo z kolejnictwem poprzez uświęcenie pracy zawodowej, apostolat ewengalizacyjny w swoim środowisku pracy i osobiste uświęcenie poprzez pracę zawodową.

 

Pozostałe cele Stowarzyszenia to:

  • podtrzymywanie swoich członków w wierze i praktykach religijnych,
  • przyczynianie się do ożywiania wspólnoty chrześcijańskiej wśród kolejarzy współpracując zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski
  • wspomaganie dzieła ewangelizacji wśród swoich członków w ich środowiskach, spolecznościach terytorialnych i wspólnotach parafialnych,
  • pomaganie członkom w obronie ich postaw moralnych, Zorganizowanie i podtrzymywanie dzieła wzajemnej pomocy społecznej,
  • współpraca ze swoimi filiami,
  • współpraca z organizacjami charytatywnymi,
  • uczestniczenie w organizowanych pielgrzymkach krajowych i zagranicznych, uczestniczenie w organizowaniu kongresów międzynarodowych
  • współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi, które mają ten sam cel działania

W roku 1997 w sierpniu pod hasłem "Wierni dziedzictwu Wojciechowemu" odbył się I Krajowy Kongres KSKP i duszpasterstwa kolejarzy w Gdańsku. Poza tym kilka razy w roku odbywają się krajowe spotkania animatorów Kół w pielgrzymowaniu po kraju, a także comiesięczne spotkania formacyjne w poszczególnych Kołach. W Nowym Sączu krajowe spotkanie odbyło się w grudniu 2000 r, gdzie oprócz delegacji z Kół z Polski, uczestniczyli również kolejarze polskiego pochodzenia z Białorusi i Litwy. Co 2 lata organizowane są Międzynarodowe Pielgrzymki Polsko-Francusko-Węgierskie do Lourdes we Francji i Fatimy w Portugalii Co trzy lata odbywają się Europejskie Kongresy Katolickich Kolejarzy i Pocztowców.

Stowarzyszenie posiada własne wydawnictwa-"Drabina do nieba" Biuletyn KSKP oraz czasopismo "Zwrotnica". W Łącku k/Płocka KSKP dysponuje ośrodkiem wakacyjnym gdzie corocznie organizowane są w lecie 3 turnusy dla rodzin kolejarskich i chętnych którzy pragną spędzić wakacje z Bogiem.

Zgłoszenia przyjmuje Krajowy Animator KSKP ks.mgr inż. Ryszard Marciniak
05-510 Konstancin Jeziorna ul. Leśna 15/17 tel.0-696-436-072,

W 2005 r wakacje dla rodzin kolejarskich i przyjaciół w Łącku k/Płocka zorganizowane zostaną w trzech turnusach w dniach 26.06-20.08.2005r.

Bethania

Strona o o. Józefia Andraszu

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Poradnia Rodzinna

Bethania

12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
NIP 734-111-00-87
e-mail:
Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Festyn 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Nowi ministranci 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I Komunia 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Maksymy św. Ignacego


Na dzień: 26 Czerwca

Cytat: „Kto w sercu Boga nosi, ten raj ze sobą nosi.”
Komentarz: Jedynie miłość Boga jest źródłem szczerej radości, źródłem najczystszem, bez domieszki obłudy, źródłem ciągle bijącem, bez obawy wyczerpania się kiedykolwiek. Po co sobie kopiemy cysterny rozwalone? 1 Jeśli z Bogiem zawarłeś przymierze miłości, to szczęście twoje stałem będzie, nie masz powodu do powątpiewania; bo ani Bóg, ani jego miłość zaginąć nie może. Woli swojej lekkomyślnie nie zmienia, nikt też jej zmienić nie jest w możności. Nigdy nie pożałują, że Boga miłowali, miłośnicy jego. Wszelka inna miłość jest niestałą: ten, którego miłujesz, może przestać cię miłować; może sam zginąć, chociaż miłość w żyjącymby nie zginęła. Szczęściem nie jest, co wiecznem nie jest 2. Wszelkie inne umowy mogą się rozwiązać, bo tą samą wolą, którą się zawiązały, mogą być rozwiązane; rzecz inna z miłością, tu materyą umowy jest wola sama, która przez zawarcie umowy tak się krępuje, tak ubezwładnia, że przestaje być panią siebie, utraca prawo rozrządzania sobą, cała oddaje się przedmiotowi, który umiłowała, cała zależy od niego.


Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.