Od listopada 1983 r organizowane są coroczne krajowe pielgrzymki kolejarzy do Sanktuarium Matki Bożej na Jasną Górę. Wspomnę że w 1991 r dwudziestoma pięcioma pociągami specjalnymi przyjechało do Częstochowy 20 tys. kolejarzy wraz z 60 duszpasterzami i 2 biskupami. Ogromne znaczenie stanowią skierowane do nas słowa Jana Pawła II. Jedno zdanie które Ojciec Święty wypowiedział 9 czerwca 1987 r w Lublinie szczególnie przypadło nam do serca. "Kolejarze nie dajcie się dzielić, bądźcie zjednoczeni". Te słowa były dla nas impulsem dla zorganizowania spotkań duszpasterstwa kolejarzy w Konstancinie Jeziornej koło Warszawy w Ośrodku Misyjnym Ojców Pallotynów i XII Europejskiego Kongresu Katolickich Kolejarzy i Pocztowców, który odbył się w dniach 19-23 czerwca 1995 r w Krakowie. Rok 1995 to czas kiedy zaczynają powstawać pierwsze Kola KSKP w Polsce.

Kolejnym znaczącym dla nas wydarzeniem było I i II Forum KSKP , które odbyły się w 1996r. Podczas II Forum ukonstytuował się Zarząd Główny KSKP z siedzibą w Lublinie. Prezesem tego Zarządu został mgr inż. Józef Dąbrowski, który tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Stowarzyszenie jako jednostkę organizacyjną Kościoła o zasięgu ogólnopolskim, erygowała Konferencja Episkopatu Polski.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Jego patronami są: Św. Katarzyna Aleksandryjska i Św. Rafał Kalinowski. Celem Stowarzyszenia jest osiąganie doskonałości życia chrześcijańskiego ludzi świeckich związanych zawodowo z kolejnictwem poprzez uświęcenie pracy zawodowej, apostolat ewengalizacyjny w swoim środowisku pracy i osobiste uświęcenie poprzez pracę zawodową.

 

Pozostałe cele Stowarzyszenia to:

  • podtrzymywanie swoich członków w wierze i praktykach religijnych,
  • przyczynianie się do ożywiania wspólnoty chrześcijańskiej wśród kolejarzy współpracując zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski
  • wspomaganie dzieła ewangelizacji wśród swoich członków w ich środowiskach, spolecznościach terytorialnych i wspólnotach parafialnych,
  • pomaganie członkom w obronie ich postaw moralnych, Zorganizowanie i podtrzymywanie dzieła wzajemnej pomocy społecznej,
  • współpraca ze swoimi filiami,
  • współpraca z organizacjami charytatywnymi,
  • uczestniczenie w organizowanych pielgrzymkach krajowych i zagranicznych, uczestniczenie w organizowaniu kongresów międzynarodowych
  • współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi, które mają ten sam cel działania

W roku 1997 w sierpniu pod hasłem "Wierni dziedzictwu Wojciechowemu" odbył się I Krajowy Kongres KSKP i duszpasterstwa kolejarzy w Gdańsku. Poza tym kilka razy w roku odbywają się krajowe spotkania animatorów Kół w pielgrzymowaniu po kraju, a także comiesięczne spotkania formacyjne w poszczególnych Kołach. W Nowym Sączu krajowe spotkanie odbyło się w grudniu 2000 r, gdzie oprócz delegacji z Kół z Polski, uczestniczyli również kolejarze polskiego pochodzenia z Białorusi i Litwy. Co 2 lata organizowane są Międzynarodowe Pielgrzymki Polsko-Francusko-Węgierskie do Lourdes we Francji i Fatimy w Portugalii Co trzy lata odbywają się Europejskie Kongresy Katolickich Kolejarzy i Pocztowców.

Stowarzyszenie posiada własne wydawnictwa-"Drabina do nieba" Biuletyn KSKP oraz czasopismo "Zwrotnica". W Łącku k/Płocka KSKP dysponuje ośrodkiem wakacyjnym gdzie corocznie organizowane są w lecie 3 turnusy dla rodzin kolejarskich i chętnych którzy pragną spędzić wakacje z Bogiem.

Zgłoszenia przyjmuje Krajowy Animator KSKP ks.mgr inż. Ryszard Marciniak
05-510 Konstancin Jeziorna ul. Leśna 15/17 tel.0-696-436-072,

W 2005 r wakacje dla rodzin kolejarskich i przyjaciół w Łącku k/Płocka zorganizowane zostaną w trzech turnusach w dniach 26.06-20.08.2005r.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
NIP 734-111-00-87
e-mail:
Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Festyn 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Nowi ministranci 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I Komunia 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Maksymy św. Ignacego


Na dzień: 04 Kwietnia

Cytat: „Ta jedna troska ze wszech miar jest chwalebna, Boga miłować, i na jego miłość coraz większą, tem miłowaniem sobie zarabiać.”
Komentarz: Miłość jest człowieka szczęściem; nie owa jednak z ślepego popędu powstała, która dobro fałszywe za prawdziwe bierze, bo ta jest zwodzicielką, obiecuje rozkosz a darzy goryczą: ale owa rozumna, która za przedmiot swych starań obiera dobro prawdziwe, wieczne, niezmienne. Mała odrobinka Bożej miłości słodszą jest, niż wszystko, co świat za godne miłowania przedstawia. Kto światowej miłości kosztuje, ten ją sobie lekko waży; kto się z Bożą zapozna, ten słów nie ma na jej dostateczne ocenienie: im dłużej w niej trwa, tem usilniej jej pragnie. Miłować, to znaczy cieszyć się ze szczęścia tego, którego miłujemy, tak samo, jakby z naszego własnego. O jakże jestem szczęśliwy, jeśli miłuję Boga! w tych wszystkich bowiem dobrach, które Bóstwu są właściwe, udział biorę! O bodajbym nic nie myślał i nic nie czynił, tylko Ciebie mój Panie miłował! Miłować Boga, to znaczy pokój sobie zapewnić, pokój, nad który doskonalszego nie ma. Na świecie wszystko niepokoi, wszystko przemija; wtedy prawdziwie się uspokoisz, gdy się w miłości Bożej pogrążysz.


Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.