Biskup Leszek Leszkiewicz 13 lutego w nawojowskim kościele udzielił błogosławieństwa 8 nowym lektorom z naszej parafii. Więcej
 

Kochani, właśnie zakończyliśmy 38. spotkanie z cyklu "Bóg-Honor-Ojczyzna" w kościele kolejowym, w dniu 100-lecia niezwykłego wydarzenia w dziejach naszego miasta. Dziękuję za pomoc - nieocenionym Paniom z Biura Radia Maryja - Marcie i Annie Janków, Jackowi Matuszewskiemu - za plakaty, Piotrowi Masłowskiemu i Mariuszowi Szewczykowi - za kolportaż, Ojcu Czesławowi Salamonowi TJ, za świetny debiut w roli duchowego opiekuna naszych wieczorów historycznych i oczywiście Tomkowi Wolakowi z Jankiem Kłoskowskim - za oprawę muzyczną. Dziękuję Wszystkim, którzy przybyliście dzisiaj - Iwonie Mularczyk która w całym przedwyborczym zamieszaniu znalazła dla nas chwilę, Pani Halince Maline niezawodnie przybywającej z Krynicy, Pani Ani Totoń, Heniowi Dobrzańskiemu, Joli Scheer i Panu Emilianowi Konopczykowi - którzy dotarli spoza naszej parafii, a Pan Piotr Szczygieł ze Starego Sącza. Wśród stałych bywalców - Mariusz Smoleń, Małgorzata i Andrzej Ignaczak, Edward Storch, Tadeusz Czubek i cała, mocna niepodległościowa ekipa...


Myślę, że warto ogłosić i rozpropagować szerzej fakt, iż miasto Nowy Sącz, które od początku XX w. nie ustawało w swoich dążeniach niepodległościowych, w sposób jednoznaczny i błyskawiczny zareagowało 9 października 1918 roku na powstanie Rady Regencyjnej w Warszawie, stanowiącej zalążek niepodległych władz Polski Odrodzonej:

"Nadzwyczajne uroczyste posiedzenie odbyła Rada miasta Nowego Sącza w dniu 9 października 1918 roku i powzięła uchwały poniżej zapisane.

Na tem posiedzeniu było obecnych 25 Członków Rady a mianowicie: 1) Burmistrz Dr Barbacki Władysław, 2. Barbacki Leon, 3. Butscher Antoni, 4. Celewicz Franciszek, 5. Dr Dudziński Jan, 6. Ks. Dr Góralik Alojzy, 7. Grassbard Jakób, 8. Jagoszewski Hieronim, 9. Hebenstreit Antoni, 10. Kampf Mojżesz, 11. Kohman Edmund, 12. Klapholz Eliasz, 13. Dr Körbel Maurycy, 14. Lax Herman, 15. Konarski Józef, 16. Nowakowski Stanisław, 17. Oleksy Wiktor, 18. Dr Pasionek Emil, 19. Pelczar Michał, 20. Rajca Walenty, 21. Dr Sichrawa Roman, 22. Soika Stanisław, 23. Dr Sterkowicz Jan, 24. Suchanek Henryk, 25. Weintraub Schaja. –
Sekretarz Rady Kózka Jan, sekretarz Magistratu. –

Do L: 17807/18. Zebrana w dniu dzisiejszym na nadzwyczajnem, uroczystem posiedzeniu uchwala Rada miasta jednomyślnie z powodu proklamacji wolnej i zjednoczonej Polski:
a. wysłać do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej w Warszawie telegram hołdowniczy, a do ułożenia telegramu tego utworzyć komitet i powołać do niego Pp. Bielata Franciszka, Ks. Dr Cierniaka Andrzeja, Dr Wrońskiego Zygmunta, Dr Flisa Stanisława, Marszalika Walerego. Dr Płochockiego Tadeusza, Waszczyńską Stanisławę, Maciejowskiego Dominika i Suchanka Henryka;
b. urządzić uroczysty obchód, połączony z nabożeństwem, zastosowanemi do okoliczności przemówieniami, dekoracyą miasta i poruczyć zajęcie się urządzeniem tego obchodu tutaj. Komitetowi Obrony Obywatelskiej.
[podpisy: Jan Kózka – sekretarz Rady, Ks. Dr Alojzy Góralik, Dr Jan Dudziński, Dr Barbacki, burmistrz]"

Aktem politycznym była uchwała z 9 października 1918 roku, natomiast przewrót wojskowy, który ostatecznie przypieczętował fakt przejęcia władzy z rąk Austriaków, został przeprowadzony w Nowym Sączu, jak i innych miastach garnizonowych w Małopolsce, dnia 31 października 1918 roku.

Życzmy sobie abyśmy dorośli do tak pojmowanego poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny! I wcale nie musimy rozbrajać Austriaków!

Leszek Zakrzewski

Zdjęcia można z tego wydarzenia miżna oglądać w galerii.

Strona o o. Józefia Andraszu

Poradnia Rodzinna

Bethania

Bethania

Biuro Radia Maryja

Dni dużurów:

środa - piątek: 1000-1200

informacje pod numerem:
512 801 395
500 684 218

Kontakt Radio Maryja

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
e-mail:

Numer konta bankowego Parafii 78 88110006 0000 0000 4952 0001

Maksymy św. Ignacego


Na dzień: 22 Lutego

Cytat: „Aby niedopuścić, chociażby jednego grzechu, warto jest poświęcić trudy i zabiegi, nawet życia całego.”
Komentarz: Bardzo na oczy nie domaga, kto w biednym żebraku wielkiego skarbu nie widzi: patrzy, ale do głębi rzeczy wzrokiem nie sięga. Ma przed sobą ubogą siermięgę, i na nią patrzy, ale skarbu, który się pod nią kryje, nie dostrzega: o perle bardzo kosztownej, o perle, dla którejby cały dobytek poświęcić należało, nie myśli; niepozorna skorupka, tę perłę zawierająca, pozostaje dla niego skorupką, i niczem więcej. Kto zważy, czem jest Bóg, czem stworzenie, ten łatwo zrozumie, jak ogromną, jak straszną jest obraza przez stworzenie wyrządzona Bogu. Powstrzymać, nie dopuścić tej obrazy, jestto powstrzymać i przeszkodzić nieskończonemu złemu. Duszę naszą tak wysoko cenił Chrystus, iż ją własną krwią, to jest, ceną nieskończoną, odkupił: o ileż my taniej ją kupujemy, gdy nawet całego życia trudy jej poświęcamy! Patrz, upadku w grzech, nawet raz jeden, zgładzić nie są zdolne kary piekielne; pomimo, że do nich wchodzi ogień, nad który nie ma nic nieznośniejszego; wieczność, nad którą nic dłuższego! Wyrwać z takiego niebezpieczeństwa duszę, chociażby zabiegami całego życia, jestto za krótką chwilę kupić nieskończoność.


Cytaty i  komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715)  z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.