Bóg Honor OjczyznaSerdecznie zapraszamy na 65. spotkanie "Bóg-Honor-Ojczyzna" z okazji jubileuszu 9-lecia wykładów "Bóg-Honor-Ojczyzna" i 109. rocznicy urodzin ks. Władysława Gurgacza SJ

18 kwietnia 2023 r. (wtorek o godz. 18.00)

sala św. Ignacego przy Parafii NSPJ w Nowym Sączu (kościół „kolejowy”) ul. Zygmuntowska 48

prelekcję pt. "Droga duchowa księdza Władysława Gurgacza" przedstawi o. Krzysztof A. Dorosz SJ - z Warszawy, współautor i redaktor książki "Władysław Gurgacz SJ. Refleksje".


Serdecznie zapraszamy na 64. spotkanie "Bóg-Honor-Ojczyzna" z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 14 marca 2023 r. (wtorek o godz. 18.30!) do sali św. Ignacego przy Parafii NSPJ w Nowym Sączu (kościół „kolejowy”) ul. Zygmuntowska 48, prelekcję pt. Stanisław Pióro ps. "Wiarus", "Mohort", "Podhalanin" (1923-1949) - twórca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców i dowódca oddziału "Żandarmeria PPAN" przedstawi Wiesław Piprek - Honorowy Prezes Koła Przewodników PTTK Oddział "Beskid" w Nowym Sączu.

Leszek Zakrzewski

 
Serdecznie zapraszamy na 63. spotkanie "Bóg-Honor-Ojczyzna" a że w styczniu przypadła 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego w dniu 14 lutego 2023 r. (wtorek o godz. 18.30!) do sali św. Ignacego przy Parafii NSPJ w Nowym Sączu (kościół „kolejowy”) ul. Zygmuntowska 48, prelekcję "Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie" przedstawi Bogdan Potoniec - wiceprezes Zarządu Oddziału PTH w Nowym Sączu.
 

Serdecznie zapraszamy na 62. spotkanie "Bóg-Honor-Ojczyzna" a że w styczniu - to już po raz ósmy tradycyjne wspólne KOLĘDOWANIE w dniu 10 stycznia 2023 r. (wtorek o godz. 18.00!) do sali św. Ignacego przy Parafii NSPJ w Nowym Sączu (kościół „kolejowy”) ul. Zygmuntowska 48.

Leszek Zakrzewski
60. spotkanie z cyklu „Bóg – Honor – Ojczyzna”

Październikowe spotkanie zostało poświęcone tematowi strat wojennych Nowego Sącza. 1 września b.r. na Zamku Królewskim w Warszawie został zaprezentowany trzytomowy Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Pierwszy z tomów zawierał opracowanie tematyki strat wojennych – charakterystykę niemieckiej okupacji, podsumowanie strat demograficznych (z wyceną strat ekonomicznych z tego tytułu), materialnych, strat w zakresie dóbr kultury i sztuki, strat w bankowości, strat skarbu państwa i podsumowanie strat produktu krajowego brutto z przeliczeniem na wartość współczesną tych strat. Polska była krajem najtragiczniej dotkniętym zniszczeniami wojennymi, z największymi stratami ludzkimi, rozkradzionym majątkiem i zrujnowaną gospodarką oraz rozkradzionymi zasobami finansowymi. Ponieśliśmy straty osobowe i materialne także ze strony sojusznika Niemiec – Związku Sowieckiego, których nie byłoby, gdyby nie sojusz Stalina z Hitlerem.Św. Ignacy - Maksymy
Na dzień:
07 Czerwca
Cytat:
„Ażeby miłośnik ludzkiego zbawienia pozyskał wszystkich, do wszystkich się zastosować powinien, chociażby skutek nie odpowiadał w zupełności usiłowaniom.”
Komentarz: W wielkich rzeczach, nawet sama chęć, samo usiłowanie, zasługuje na pochwałę, chociażby skutek nie odpowiadał zamiarom. Nie skutek, ale usiłowanie ma stanowić o naszej zasłudze. To bowiem jedno jest w naszej mocy, tamten zależy od Boga. Bóg tak jest dla nas łaskaw, iż naszego ubóstwa świadom, nic od nas nie wymaga, prócz dobrej woli; resztę bierze na siebie. Ztąd, kto uczynił, co mógł, ten prawo wypełnił. Nawet w rzeczach zdaniem naszem najlepszych, jeśli trudy nasze pozostają bez skutku, winniśmy wierzyć, że coś jest lepszego, o czem wprawdzie my nie wiemy, ale wie ten, przed którym nie ma nic skrytego. Jeśli usiłowanie twoje pełznie na niczem, zasługa twoja w tem nic a nic nie cierpi; ale tylko próżność; masz natomiast sposobność do ćwiczenia się w cierpliwości, do wielbienia Bożych sądów. Patrz, ile dobrego w dobrem, które się nie spełniło! Czyń co możesz, Bóg cię zastąpi w tem, czego nie możesz.

Cytaty i komentarze pochodzą z książki "Maksymy św. Ignacego", o. Gabriel Hevenesi SJ (1656-1715) z roku 1886. Tłumaczenie ks. Antoni Chmielowski.
Książka zawiera wypis z duchowych nauk założyciela jezuitów na każdy dzień roku.

Poradnia Rodzinna

 

12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA

 

Sklepik parafialny czynny jest
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek
od godziny 8:30 do 15:30, sobota 8:30 do 11:00
Tel. 797 907 671 wewn. 26

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
e-mail:
NIP 734-111-00-87
Numer konta bankowego Parafii
78 88110006 0000 0000 4952 0001

Modlitwa w Drodze

Modlitwa w Drodze

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
.